close
menu

92 möjligheter - För hela Gotland att växa!

Den 16 januari 2018 är nästa tillfälle för 92 möjligheter. Vi hoppas kunna samla minst 500 personer på Wisby Strand till denna träff och genom dagen skapa tryck i tillväxtaktiviteter över hela ön. Välkommen att anmäla dig och din socken!

92 möjligheter

Utifrån forskning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping med slutsatser om vad som driver tillväxt i landsbygdskommuner så föddes idén om en lokal tillväxtdag på Gotland – riktad till alla 92 socknar.

Den 12 januari 2016 gick arrangemanget av stapeln för första gången och lockade fler än 300 deltagare med representation över hela ön. Syftet med dagen är att ge kunskap, inspiration och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan socknarna.