close
menu

92 möjligheter - Nu står vi alla för delaktigheten!

Bokningen är nu stängd! Välkomna alla som bokat biljett!

92 möjligheter

Utifrån forskning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping med slutsatser om vad som driver tillväxt i landsbygdskommuner så föddes idén om en lokal tillväxtdag på Gotland – riktad till alla 92 socknar.

Den 12 januari 2016 gick arrangemanget av stapeln för första gången och lockade fler än 300 deltagare med representation över hela ön. Syftet med dagen är att ge kunskap, inspiration och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan socknarna.