close
menu

92 möjligheter - får hela Gotland att växa!

Se sändningen från 23/11 i Kappelshamn Folkets hus via denna länk.

Om 92 möjligheter

92 möjligheter har arrangerats sedan 2016. Med temat "Ditt val för Gotland" kommer vi för sjunde året nu att göra aktiviteten. Denna gång tisdagen den 5 april. Syftet med 92 möjligheter är som tidigare att samla, öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och engagemang i Gotlands alla 92 socknar.  

92 möjligheter föddes 2015 som en idé utifrån den nationella konferensen 250 möjligheter. Oskar Lindehejd på Swedbank Gotland fick idén att göra en variant av den konferensen på Gotland och sagt och gjort den 12 januari 2016 gick arrangemanget av stapeln för första gången. Med 92 möjligheter vill vi arrangörer bidra till Gotlands utveckling genom att skapa en dynamik mellan akademi, näringsliv, Region Gotland, Länsstyrelsen och inte minst de gotländska eldsjälarna och entreprenörerna.    

Genom åren har vi haft olika teman för 92 möjligheter. Första året var det fokus på idéskapande. Andra året på genomförande. Tredje året var rubriken ”Ditt val för Gotland” med anledningen av att det var valår. 2018 var temat ”Nu står vi alla för delaktigheten”, då ett stort fokus låg på att få nya verktyg till fortsatt utvecklingsarbete i bygderna. 

Det som förenar oss som deltar i 92 möjligheter är engagemanget för Gotlands utveckling - varmt välkomna till 92 möjligheter!