close
menu

Årets eldsjäl

En förutsättning för att en plats ska utvecklas är att det finns eldsjälar och entreprenörer på platsen. Vi vill med priset "Årets eldsjäl" lyfta fram dessa personer. Syftet med priset är att inspirera och lyfta alla de eldsjälar vars gärning givit resultat och effekter för en plats på Gotland. Priset är 5000 kronor att använda till utveckling av sin plats.

Årets eldsjäl 2017, Allan Båtelsson från Fide

Årets eldsjäl 2018, Malena Bendelin från Väte

Årets eldsjäl 2019, Anna Hansson från Halla

Årets eldsjäl 2020, Yvonne Winarve från Rone

Nästa gång vi delar ut priset är tisdagen den 5 april!

Utifrån de nomineringar som kommit in här på hemsidan under hösten 2021 har det utsetts tre kandidater:

Ninni Kolmodin, Lau Aktiv inom LRF och sammankallande i LRF Gotlands Omsorgsgrupp, som arbetar för att djur och människor inte ska hamna i krissituationer. Ninni brinner för en levande landsbygd och menar att landsbygden behöver människor som bor på den och ett samhälle  som vet vilken betydelse den har för hela vår existens. 

David Ruthström, Fårö Eldsjälen på Fårö som för många är känd i samband med Fårönatta. Hemvändare från USA som gärna tar sig an möjligheterna i det lilla. En ung kille som bestämt sig, Fårö ska bli hans framtid!

Jan-Erik Pott, Slite Eldsjälen i Slite som lite i det dolda gjort mycket och fortfarande bidrar i stor utsträckning med sin kraft som eldsjäl på orten. Jan-Erik har varit involverad i skapandet av Slite utveckling som i sin tur varit en av de stora krafterna bakom just utvecklingen i Slite med omnejd. Jan-Erik har också i allra högsta grad bidragit till det som idag är Slite golfklubb och är arbetar fortsatt med Cementa arena med mera.