close
menu

Årets eldsjäl

En förutsättning för att en plats ska utvecklas är att det finns eldsjälar och entreprenörer på platsen. Vi vill med priset "Årets eldsjäl" lyfta fram dessa personer. Syftet med priset är att inspirera och lyfta alla de eldsjälar vars gärning givit resultat och effekter för en plats på Gotland. Priset är 5000 kronor att använda till utveckling av sin plats.

Årets eldsjäl 2017, Allan Båtelsson från Fide
Årets eldsjäl 2018, Malena Bendelin från Väte
Årets eldsjäl 2019, Anna Hansson från Halla

Nominerade till årets eldsjäl 2020 är:

Anki Boman: Anki är engagerad i mycket som händer i Fårösundstrakten. Inte minst som ordförande i KUNO (Kulturföreningen på norra Gotland). Föreningen bidrar till ett rikare kulturutbud i bygden med visaftnar, föredrag, filmstudio, teater, barnaktiviteter och konserter och samtidigt skapat en attraktiv social mötesplats i Kustateljén.

Emilia Lindqvist: Emilia är en stark kraft i Klintehamn. Hon leder föreningen Klintetraktens framtid på ett framgångsrikt sätt och är modern och modig i sitt ledarskap.

Yvonne Winarve: Yvonne har under många år haft ett engagemang för bygdens mötesplats, bygdegården. Först i Näs och på senare år i Rone. Som ordförande i bygdegårdsföreningen är hon med och ser till att det händer saker och att platsen är tillgänglig för alla. Hon har skrivit och arrangerat revyer i många år.