close
menu

Ditt val för Gotland!

Årets tema är "Ditt val för Gotland". Temat har två perspektiv. Dels är det valår 2018 vilket är en av anledningarna till att vi bjudit in representanter från politiska partier. Vad vill just deras partiblock göra för att hela Gotland skall leva? Det andra perspektivet är att vi alla alltid har olika val. Vad vill exempelvis just du göra? Exempelvis för din socken, för Gotland och vad vill just du göra med den kunskap som du får med dig hem från denna inspirationsdag?

Vi hoppas att dagens program tillsammans med alla möten socknar emellan skall ge dig och din socken den inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte som just ni behöver!

08:30 Incheckning & fika

Gå till receptionen och checka in. Utnyttja tiden till att mingla.

09:00 Välkommen

Dagens moderatorer Kristina Olsson/GUBIS, Olle Jansson/Uppsala universitet Campus Gotland och Oskar Lindehejd/Swedbank inleder dagen. Varför 92 möjligheter? Varför valde vi temat?

Utan 92 möjligheters initiativtagare hade dagen inte varit möjlig! Moderatorer och initiativtagare i samtal om varför man är med och gör aktiviteten.

09:30 Charlotta Mellander

Om utmaningen med att vara en plats som krymper men också utmaningen i att växa. Charlotta kommer också att prata om vilka faktorer som får oss att stanna och flytta i dagens samhälle.

Professor i nationalekonomi med inriktning mot regionalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och visiting faculty vid Martin Prosperity Institute, University of Toronto, där hon samarbetar med Professor Richard Florida. Hennes avhandling The Wealth of Urban Regions – On the Location of Creative Individuals and Firms kom 2008 och behandlade regional attraktivitet, dvs. vilka platser vi vill bo på och vilka ekonomiska konsekvenser detta leder till i en tid då allt större del av det som tillverkas baseras på kunskap och kreativitet.

10:10 Fika & mingel

10:40 Yngve Bergqvist - Gräv där du står det mesta är ogjort

"Om man kan bygga ett hotell av is, i en liten by 200 km norr om polcirkeln, och få människor från hela världen att gapa av hänförelse - då är ingenting omöjligt.” – Yngve Bergqvist. Vad har varumärket ICEHOTELL för betydelse för regionen? Hur kom idén till och vad finns det för visioner och tankar för framtiden?

11:10 Jan Amcoff - Omlokalisering av handel. Hur och varför?

Jan Amcoff är Universitetslektor i Kulturgeografi vid Uppsala universitet. I hans forskningsintressen finns bland annat människors flyttmönster i Sverige, särskilt återflyttning, regionförstoring och utvidgad pendling samt landsbygdens utveckling.


11:35 När bodi - Ett gemensamt val för När socken

De flesta lanthandlare har slagits ut de senaste 20 åren. På Gotland har några klarat sig! När bodi om hur en hel socken aktivt väljer väg.

12:00 Lunch

13:00 Terese Bengard - VD för Hela Sverige skall leva

Med utgångspunkt i samhällets behovstrappa kommer Terese att prata om vikten av infrastruktur, service, kultur och självkänsla samt bilden av landsbygden.

13:30 LRF Gotland - LRFs föreningsstyrka. Glädje och kraft tillsammans.

LRF har 40 lokalavdelningar med spridning över hela ön som samtliga värnar med stort engagemang för livet, jobben, matförsörjningen till hela Sverige och levande landsbygder, och "så har vi roligt också". Fardhem-Linde-Lojstas lokalavdelning anordnar årligen hastighetsplöjning i slutet av maj med stor publik. Hör Anna Törnfelt, regionordförande LRF, tillsammans med Erik Niklasson, Stefan Uddin och Tommy Gardarfve berätta.

13:50 Prisutdelning - Årets eldsjäl

Priset delas ut av dagens moderatorer

14:05 Peter Lindvall - Regionens roll i utvecklingen av hela Gotland

14:15 Po Tidholm - Vems dröm om Gotland?

Urbaniseringen, både den fysiska och normerande, stärker stadens tolkningsföreträde över landsbygden. När städernas medelklass växer ökar kraven på att landsbygden ska leverera; mat, vacker miljö och rekreation. Finns det en vision om en modern ruralitet, eller får landsbygden mest finna sig i att bli stadens motpol?

14:45 Fika

15:15 Annie Lööf

Centerpartiets ledare berättar om varför just deras parti är rätt val för att hela Gotland skall leva.

15:30 Mikael Damberg

Socialdemokraten och näringsministern Mikael Damberg berättar om varför just deras parti är rätt val för att hela Gotland skall leva.

15:45 Paneldebatt

Dagens moderatorer samtalar med Annie, Mikael och Po om landsbygdsutvecklingen och betydelsen av allas våra val i framtiden.

16:15 Sammanfattning

16:30 AW med 92 möjligheter

Stanna kvar och fortsätt att diskutera 92 möjligheter i baren. Ta tillfället i akt att träffa de du annars inte träffar så ofta.


Bokningen stängd - Fullsatt!

Vi hälsar alla som har bokat biljett varmt välkomna till 92 möjligheter på Wisby Strand! Kom i tid då det är besöksrekord!