Från aktiviteten 2024 "Nya jobb över hela Gotland!"

Platsutveckling är allt som gör platsen bättre för boende och besökare. Platsutveckling är att de som bor på platsen gemensamt tar hand om sin plats med framtidens invånare för ögonen. Att arbeta med hållbar platsutveckling är att skapa attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar. Arbetet utgår från den specifika platsens förutsättningar, utmaningar och behov. En viktig del av platsutveckling är det lokala inflytandet och att det utgår från de lokala krafter som finns.

Jobb följer numer människor vilket innebär att nya jobb kan skapas där människor vill bo. Hur ska olika komponenter, målgrupper och utvecklingsområden som är centrala för platsen kunna vävas samman i ett innovativt samspel för att skapa just nya jobb över hela Gotland?

 

08:30         Incheck, frukost och mingel

Destination Gotland bjuder på frukost och serverar en del av allt det goda som serveras på båtarna.

09.00          Välkommen och inledning

Dagens husband tar ton och arrangörerna presenterar 92 möjligheter och årets tema

09.15           Omvärlden och Gotland – Sofie Gunnarsson & gotländska insatser

Hur möter Gotland framtiden? Omvärldspaning och vad som händer inom platsutveckling och jobbskapande runt om i landet och vilka insatser pågår just nu på Gotland.

 

09:30           Attraktiva platser skapar jobb – Oana Mihaescu

Vi kan inte skapa jobb på platser där ingen vill bo! Hur hänger platsens attraktivitet ihop och samspelar med företagsetableringar? Oana Mihaescu är forskningschef på Handelns forskningsinstitut och forskar inom områden som rör ekonomisk geografi och urban ekonomi. Hör Oana prata om platsens betydelse för att skapa attraktiva orter där människor vill bo och jobba.

10.00            Fika

10:30            Vad är det för plats vi vill ha – Sofie Gunnarsson Placebrander

Vad betyder delaktighet och att vi som medborgare tar ansvar för oss själva och för platsen vi bor på? I en värld av oro blir tryggheten viktigare och viktigare. Vi pratar samhällsgemenskap, vad är det och vad gör den för din socken? Hur tar vi hand om varandra i detta nya klimat och hur kan det skapa nya jobb?

11:00            Musikalisk medley med en resa genom 92 socknar

Husbandet tar oss med på en musikalisk resa från Fårö i norr till Sundre i söder

11:10            Att verka i det hyperlokala -  Matilda Dahl och Jenny Helin, Uppsala universitet Campus Gotland

Kan en ny syn på framgångsrikt företagande, som bygger hyperlokala gemenskaper, skapa mer värde utifrån existerande resurser? Hör författarna till boken Hemkomstens ekonomi, Jenny Helin och Matilda Dahl, om ett alternativt synsätt på traditionell ekonomi.

11:30            En komiker i kommunen – Magnus Thomsson, destinationsutvecklare, skådespelare och komiker

Med sin roll som destinationsutvecklare som utgångspunkt inspirerar han till att förena fri och otyglad kreativitet med offentliga strukturer – en till synes svår uppgift. Han använder tydliga exempel från verkligheten där samarbeten mellan näringsliv, föreningsliv och andra aktörer har lyckats utveckla platser på fantastiska sätt. Magnus Thomson, destinationsutvecklare, skådespelare och komiker.

12:00            Lunch

13.15            Årets socken – Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva premierar Årets socken 2023.

13.30            Den stora, stora gotländska strategin för just din socken – Sofie Gunnarsson Placebrander och Mimmi Gibson Region Gotland

Den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 kan verka stor och ibland kännas som ”inte för mig”. Hur kan man enklast, i sin egen socken, ta in en sådan strategi i arbetet med sin egen plats och hur kan det leda till nya jobb just där?

Sofie Gunnarsson, dagens moderator, platsstrateg och partner på Placebrander berättar om sina erfarenheter samt intervjuar Mimmi Gibson, marknads- och varumärkesansvarig för varumärket Gotland på Region Gotland.

13:50            Breakout sessions – välj en av tre

Sockeneffekt - Energicentrum, lokal VALL

Delaktighet och utveckling är ledorden för Energicentrums nya initiativ ”Sockeneffekt”. En spännande resa genom Gotlands socknar med fokus på energiomställning och hållbarhet som ger nya möjligheter för sysselsättning och en levande landsbygd.

Hur ökar vi hela Gotlands attraktionskraft för framtidens kvalificerade arbetskraft? – Region Gotland, lokal VISBY

Presentation av – Talent City Index – en färsk undersökning som jämför Gotlands attraktionskraft med övriga Sveriges. Vi kommer också föra ett samtal kring vad Gotland kan göra för att attrahera och ta emot framtidens arbetskraft.

Kunskap om unga – Leader Gute, lokal VIKLAU

Under föredraget får du ta del av nationell kunskap om unga i landsbygder, deras behov och nycklar till att tillvarata ungas engagemang.

14.30            Fika

15.00            Årets eldsjäl

Arrangörerna för 92 möjligheter berättar om bakgrund till priset Årets eldsjäl och presenterar de tre kandidaterna. Vinnaren utses!

15.25            Möjligheterna finns – Näringsliv, akademi och offentlig sektor

Vilka möjligheter finns för att skapa fler jobb och utveckla Gotlands attraktiviet för boende och jobb? Hur viktiga är Gotlands 92 socknar för näringslivet, för offentlig sektor och för akademin?

Sofie Gunnarsson sammanfattar i samtal med årets eldsjäl, regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, landshövding Anders Flanking, rektorsråd Jenny Helin samt Roger Hammarström, verksamhetsledare Tillväxt Gotland.

16.00            Tack och hejdå!

__________

Vi frågor kring bokning och betalning av biljetter kontakta vår partner Destination Gotland. daniel.bengtsson@destinationgotland.se